Felhasználási feltételek

A Kolónia.hu (és Zenekolónia.hu, Könyvkolónia.hu, Filmkolónia.hu, Színházkolónia.hu) közösségi oldalt a Kultúrkombinát Kft. (1022. Bp., Kis Rókus utca 2.; a továbbiakban Szolgáltató) működteti. A szolgáltatás használatával Ön elfogadja az alábbi felhasználási feltételeket.


A szolgáltatás

A Szolgáltató által nyújtott szolgáltatás a filmkolonia.hu domain alatt elérhető közösségi rendszer használatát jelenti, beleértve annak összes szolgáltatását és funkcióját, továbbá tartalmazza a Kolónia rendszerét használó külső eszközök (pl. Facebook-alkalmazás, Könyvkolónia-widget) igénybe vételét.

A szolgáltatást csak természetes magánszemélyek vehetik igénybe, a nem természetes magánszemélyek megjelenítésére létrehozott adatlapokat a Szolgáltató külön értesítés nélkül törölheti a rendszerből, a Szolgáltató ugyanígy járhat el egy természetes magánszemély többszörös regisztrációja esetén is. Az üzleti célú felhasználást a Szolgáltató külön megállapodásban engedélyezi szervezetek számára.

A szolgáltatással kapcsolatban Ön megértette és elfogadja az alábbiakat: a) amennyiben regisztrálja magát a rendszeren, meg kell adnia nevét, egy érvényes e-mail címet, valamint a regisztrációs folyamatban választania kell egy jelszót; b) a jelszó titokban tartásáért Ön felel; c) a Szolgáltatót haladéktalanul értesíti a felhasználónévvel történő minden jogosulatlan használatról; d) hozzájárul ahhoz, hogy a Szolgáltató kérése alapján bizonyos, korlátozott információt nyújt magáról, amelynek időszerűnek, teljesnek és a valóságnak megfelelőnek kell lennie. Amennyiben az Ön által megadott adatok helyességével kapcsolatban kérdés merülne fel, a Szolgáltató fenntartja a jogot, hogy a felhasználóra vonatkozó adatokat (akár személyazonosításra alkalmas fényképes dokumentum bekérésével) ellenőrizze. Ön megértette és hozzájárul ahhoz, hogy az ellenőrző e-mailt 72 órán belül megválaszolja, ellenkező esetben a felhasználói azonosítója törlésre kerülhet (a Szolgáltató korlátozhatja a felhasználók hozzáférését az ellenőrzési folyamat lezárásáig).

A Szolgáltató fenntartja magának a jogot, hogy minden további értesítés nélkül törölje a szolgáltatás azon felhasználóit, akik a) bármely más személy nevével, képmásával, e-mail címével vagy más személyes adatával visszaélnek a rendszer használata során (különösen, ha a felhasználó által megadott név védjegyet sért; mai vagy történelmi – magyar vagy külföldi – közszereplő, közismert ember neve, kivéve, ha ez a felhasználó anyakönyvezett neve; más személy jogos és méltányolható érdekeit sértő név); b) obszcén vagy trágár kifejezéseket használnak, c) rasszista, mások vallását, nemzeti, nemzetiségi, szexuális vagy politikai és világnézeti hovatartozását gyalázó, sértő kifejezés tesznek és magatartás tanúsítanak; d) burkolt vagy nyílt reklámhordozónak tekinthető tartalmat hoznak létre; e) megnyilvánulásaikkal azt a látszatot keltik, hogy az Szolgáltatót képviselik; f) vagy bármely egyéb módon sértik a Szolgáltató érdekeit. A Szolgáltató fenntartja magának a jogot, hogy a szolgáltatásból törölt személyek felé a további szolgáltatást megtagadja.

Ön megértette és hozzájárul ahhoz, hogy adatait a Szolgálató összegyűjtse, felhalmozza és a Kolónia rendszerébe integrálja, valamint azokat statisztikai és analitikus bejelentési célokra felhasználja. Ettől eltérő rendelkezés hiányában a Szolgáltató semmilyen módon nem kontrollálja, ellenőrzi vagy nem hagyja jóvá az információt a Kolónia.hu-n (és Zenekolónia.hu, Könyvkolónia.hu, Filmkolónia.hu, Színházkolónia.hu).


Felhasználói magatartás

Ön beleegyezik abba, hogy felelősségteljes magatartást tanúsít, és más felhasználókkal és tagokkal szemben tiszteletteljesen viselkedik. Továbbá a szolgáltatást nem használja más tagok zaklatására, rágalmazásra, becsületsértésre, az emberi méltóság alkotmányos elvének megsértésére vagy más módon más felhasználók személyiségi és egyéb jogainak megsértésére. A Szolgáltató fenntartja a jogot, hogy törölje vagy korlátozza azokat a felhasználókat, illetve felfüggessze azokat a funkciókat, akik vagy amelyek használatával más egyéneket zaklattak akár hozzászólásokban vagy magánüzenetek formájában.


Tartalom

Ön teljes mértékben felelős azért a tartalomért, amelyet a Kolónia.hu (Zenekolónia.hu, Könyvkolónia.hu, Filmkolónia.hu, Színházkolónia.hu) rendszerén belül elhelyez vagy a Kolónia.hu (és Zenekolónia.hu, Könyvkolónia.hu, Filmkolónia.hu, Színházkolónia.hu) felületén megjelenít, ideértve, de nem kizárólagosan a fényképeket, személyes adatokat, beszélgetéseket, listákat, osztályozásokat, személyes üzeneteket és külső szolgáltatások által közvetített tartalmakat. A Kolónia automatikusan nem ellenőrzi a felhasználók által elhelyezett, megjelenített, közzétett tartalmakat.

Ön megértette és hozzájárul ahhoz, hogy a Kolónia minden értesítés nélkül eltávolítsa az olyan anyagokat vagy anyagokra történő hivatkozást (linket), amelyeket jogellenesnek, más személyiségi jogába ütközőnek, tisztességtelennek, fenyegetőnek, becsületsértőnek, rágalmazónak, obszcénnek vagy egyéb módon kifogásolhatónak talál. A jogellenes vagy jogosulatlan tevékenységek magukba foglalják például – de nem kizárólagosan – az alábbiakat: a) nemkívánatos elektronikus kommunikáció létesítése vagy továbbítása (spam); b) a többi tagnak a szolgáltatás használata során bármely egyéb módon történő zavarása, ideértve az oda nem illő, zavaró, agresszív vagy témán kívüli hozzászólásokat; c) olyan anyagok publikálása, amelyek félrevezető módon azt a képzetet keltik, hogy azokat a Szolgáltató hivatalosan támogatja vagy hagyta jóvá; d) vírusok, férgek, hibák, trójai falovak vagy bármely más destruktív elemek közzététele vagy továbbítása; e) olyan anyagok közzététele, amelyek jogellenesek vagy jogellenes tevékenységre buzdítanak, esetleg azt hirdetik; f) hamis vagy félrevezető információ publikálása; g) politikai vagy vallási tartalmú agitáló, uszító tartalmak publikálása, beleértve a hivatkozásokat is.


Külső alkalmazások

A Szolgáltató hozzájárul a Facebook-alkalmazás és a Könyvkolónia-widget kihelyezésével kapcsolatosan a Kolónia.hu márkanév használatához, ugyanakkor a szolgáltató által biztosított grafikai megjelenésen bármilyen módosítást alkalmazni tilos.


Adatok megváltoztatása, profil törlése

A felhasználó személyes adatait bejelentkezés után a Beállítások menüben alatt változtathatja meg.

A felhasználó profilját töröltetheti az info@kolonia.hu– ra emailell. A felhasználó törlését követően a nem törölt felhasználói tartalmak „névtelen” jelzéssel jelennek meg. A Szolgáltató fenntartja magának a jogot, hogy új regisztráció esetén a rendszer felületéről történő törlés lehetőségét 72 óráig korlátozza.


Szavatosság kizárása

A Szolgáltató kizár minden felelősséget a Kolónián elhelyezett információk vagy anyagok hitelességéért, tartalmáért, teljességéért, jogszerűségéért, megbízhatóságáért, a rendszer működőképességéért vagy rendelkezésre állásáért.

Felek a Szerződéssel kapcsolatosan felmerülő vitájukat elsősorban békés úton, tárgyalásokkal kívánják egymással rendezni. Amennyiben a tárgyalások kezdetét követő 30 napon belül a felek nem jutnak megegyezésre, úgy a szerződéssel kapcsolatos jogvitára a helyi bíróság hatáskörébe tartozó perekre kikötik a Budai Központi Kerületi Bíróság illetékességét, illetőleg a megyei bíróság hatáskörébe tartozó perek esetében pedig a Fővárosi Bíróság kizárólagos illetékességét.


Kártalanítás, kártérítés

A Felhasználó köteles minden tőle elvárhatót megtenni személyes adatainak, különösen a Szolgáltató által nyújtott szolgáltatások igénybevételéhez szükséges bejelentkezési adatok védelmének az érdekében. A Felhasználó felelősséggel tartozik minden olyan eseményért, tevékenységért, mely bejelentkezési azonosítójának, illetve jelszavának felhasználásával valósult meg.

Ön beleegyezik abba, hogy a Szolgáltatót kártalanítsa minden harmadik személy részéről felmerülő igénnyel szemben, amely az Ön szolgáltatáshasználatával függ össze vagy abból ered, ideértve bármely természetű vagy fajtájú követelést, költséget, amely bármely igényből, hiányból, kárból, perből, ítéletből, peres eljárás költségéből és ügyvédi költségből ered.


A módosítás lehetősége

A Szolgáltató fenntartja a jogot, hogy jelen felhasználási feltéteket a felhasználóknak a rendszeren keresztül történő előzetes értesítése mellett egyoldalúan módosítsa. Ön a szolgáltatásnak a módosítás hatályba lépését követő használatával – azaz a Kolóniára történő belépéssel – elfogadja a módosított felhasználási feltételeket.


bezaras mi hogyan mit facebook reg mi hogyan mit facebook reg
Tovább a falamra
Teljes toplista